Ben je op zoek naar een dood hart?

Een hart waarvan je de hartslag nooit horen zal omdat haar stem de kiem in werd gesmoord.

Een hart dat stervende is omdat haar levensadem brutaal werd ontnomen.

Een hart dat haar geheimen in de goed bewaarde kamers nooit zou prijsgeven.

Voor eeuwig gedoemd de stilte als beste vriend te omarmen.